Витамин В17 Амигдалин прием: Витамин В17 Амигдалин терапията е една от най-широко използваните и най-добре познати алтернативни онкологични лечения с доказана резултатност. В17 лечението се администрира в алтернативни метаболични клиники в Мексико, САЩ, Германия, Франция, Великобритания, Австралия и др. Логиката на терапията е проста и много ефективна, ако се прилага в точни дози, с висококачествени препарати и се комбинира с онкологична диета и хранителни добавки.

Как функционира терапията с Витамин В17 Амигдалин?

Терапията с Амигдалин демонстрира ефективността си като убива раковите клетки и възстановява и изгражда имунната система, за да предпази организма на пациента от появата на метастази след ремисия или от бъдещ рецидив на заболяването. Когато молекулата на амигдалиновата съставка се сблъска с ракова клетка, амигдалинът се разпада на две (2) молекули глюкоза, една (1) молекула водороден цианид (циановодород), и една (1) молекула бензалдехид. При началните изследвания на процеса на лечение се е смятало, че водородният цианид е бил в основата на успешността на съставката да унищожи раковите клетки, но след нови изследвания и наблюдения е доказано, че бензалдехидът е главната причина раковите клетки да бъдат убити.

За да се активира цианидът, е необходимо първо да се отключи (или разгради) молекулата на амигдалина и той да се освободи. Това може да се извърши само от един ензим, наречен бета-глюкозидаза, който съществува в човешкия организъм в малки количества. Раковите клетки, от друга страна, съдържат същия ензим, бета-глюкозидаза, но в много по-големи количества (до 100 пъти по-високи от нормалните). При разграждането на амигдалиновата молекула при досега си с големите количества на бета-глюкозидаза в раковите клетки, цианида и бензалдехида се освобождават едновременно само в раковите клетки водейки до опустошителен за тях резултат. Бензалдехидът действайки в синхрон с цианида, образува летална съставка многократно по-смъртоносна, отколкото бензалдехида и цианида взети по отделно. Комбинираният ефект на тези два елемента върху раковите клетки е унищожителен за самите тях.

Комбинацията от цианид и бензалдехид произведена при разпадането на амигдалина и нейният летален ефект повдига въпросите, какво е нейното влияние върху човешкия организъм като цяло, дали е опасен за пациента и как комбинацията от бензалдехид и водороден цианид се неутрализира в човешкото тяло? Неутрализацията на леталната комбинация от бензалдехид и водороден цианид се извършва от друг наличен в човешкия организъм ензим наречен роданеза (rhodanese). Ензимът роданеза присъства само в здравите клетки. За наше щастие, по природен дизайн, раковите клетки не съдържат роданеза и това ги прави много уязвими пред убиващата комбинация от бензалдехид и водороден цианид. Злокачествените ракови клетки са атакувани и елиминирани много бързо и ефикасно от комбинацията на бензалдехид и водороден цианид. От друга страна, здравите тъкани в човешкото тяло съдържат много по-големи количества роданеза, отколкото отключващия ензим бета-глюкозидаза, което им дава способността лесно и бързо да разграждат цианида и бензалдехида в полезни за тялото продукти.

Витамин В17 Амигдалин прием: терапията с Витамин В17 Амигдалин (Лаетрил) може да се прилага паралелно с почти всички конвенционални химиотерапии и радиотерапии. Пртоколът за лечение с Витамин В17 Амигдалин се администрира в две фази: Фаза 1 с продължение от 21 дни и Фаза 2 с продължение от 90 дни.

Фаза 1. Орално или интравенозно приложение на витамин В17 Амигдалин.

Витамин В17 Амигдалин таблетки по 500 mg или флакони

Фаза 2. Орално приложение на витамин В17 Амигдалин.

Витамин В17 Амигдалин таблетки по 500 mg

Метаболични елементи за приложение при на Фаза 1 и Фаза 2:

Vitamin B15 (Витамин В15) 500 mg

Pancreatic Enzymes Univase Forte (Протеолитични ензими) капсули

Натурален бета кератин капсули

Zinc (Цинк)

Vitamin C (Витамин С) таблетки

Vitamin D (Витамин Д) таблетки

Vitamin E (Витамин Е) таблетки

Мultivitamin Nutrient (Мултивитамини пакет)

Витамин В17 Амигдалин прием може да доведе до странични ефекти на протокола:

В редки случаи В17/Амигдалин/Лаетрил може да предизвика падане на кръвното налягане. Консултирайте се с лекуващия лекар.

Панкреатичните ензими са разредители на кръвта. Консултирайте се с лекуващия лекар.

Да не се приема В17/Амигдалин/Лаетрил в комбинация със силни пробиотици! Консултирайте се с лекуващия лекар.

Да не се приема В17/Амигдалин/Лаетрил в комбинация с протокола на Bob Beck (при ползване протокол с електромедицина да се взима след привършване на процедурите)!

Информацията разпространена във ВитаминВ17.com не е евалюирана от американската Администрация на Храните и Лекарствата (Food and Drug Administration). Настоящата електронна страница, в това число и приложенията й, поддържани от ВитаминВ17.com, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник. Консултирайте се с квалифицирано медицинско лице преди използване на продуктите, предлагани чрез електронната страница на ВитаминВ17.com или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в електронната страница статии, продуктови описания или друга информация, предоставена Ви от ВитаминВ17.com, независимо по какъв ред. Витамин В17 Амигдалин прием и информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на продукта, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на ВитаминВ17.com. Съдържанието на електронната страница на ВитаминВ17.com не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]