Нашата компания

Уеб сайтът ВитаминВ17.com e собственост на Tre Vite LLC.  Tre Vite LLC e търговска компания за хранителни добавки и здравни продукти базирана в Доувър, Делауеър (САЩ), която се специализира в предлагането на най-висококачествените продукти за метаболични и онклогични терапии. Благодарение на нашата логистична организация и партньори, ние можем да гарантираме и изпълним всяка една доставка от 24 до 48 часа на територията на България и Европа.

Нашите продукти са оригинални

Всички продукти, които предлагаме са гарантирани оригинални и са закупени директно от съответния производител! За да се провери автентичността на една хранителна добавка или здравен продукт, свържете се с производителя и им изпратете производствената партида номер и дата на производство. Така, те ще могат да Ви потвърдят дали продуктът в действителност е произведен от тях.

Съдържание и авторски права

Витаминв17.com съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Витаминв17.com и са  защитени от българските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост.  Възпроизвеждането на съдържанието, на уебсайта и/или  който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Витаминв17.com или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

Информацията разпространена във нашият сайт не е евалюирана от американската Администрация на Храните и Лекарствата (Food and Drug Administration). Настоящата електронна страница, в това число и приложенията й, поддържани от нас има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

Консултирайте се с квалифицирано медицинско лице преди използване на продуктите, предлагани чрез електронната страница на ВитаминВ17.com или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в електронната страница статии, продуктови описания или друга информация, предоставена Ви от нас, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на продукта, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от наша страна.

Съдържанието на електронната ни страница не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми!